1.4.2012  vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách

č. 372/2011 sb., ve kterém jsou mimo jiné stanoveny podmínky poskytování zdravotní péče nezletilému pacientovi.

 

Nezletilé dítě do 15 let:

Podle zákona se nezletilému dítěti poskytují zdravotní služby pouze se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Proto je nutný doprovod  zákonného zástupce dítěte při návštěvě zdravotnického zařízení.

K některým úkonům dle zákona je nutný souhlas obou zákonných zástupců.

 

Nezletilé dítě nad 15 let:

Nezletilému dítěti, které dovrší 15 let je možno zdravotní služby poskytovat registrujícím nebo zastupujícím lékařem bez zjištění souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce vyjádřil s takovým postupem souhlas, který je založen ve zdravotnické dokumentaci.

 

U žádné zdravotní služby nebude vyžadován písemný souhlas, s výjimkou případů, které výslovně stanoví zákon.

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkováním.doc