Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

(platí od 1.1.2023)

Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix 200,-
Řidičský průkaz (posudek o zdravotní způsobilosti) 500,-
Přihláška do MŠ (potvrzení ) 200,-
Přihláška ke studiu (posudek o zdrav.způsobilosti) 200,-
Zdravotní průkaz 500,-
Svářečský průkaz 300,-
Zbrojní průkaz 700,-
Posudek o zdravotní způsobilosti- letní/zimní tábory,
lyžařský kurz, plavecký výcvik
200,-
Aplikace nepovinného očkování 200,-
Propíchnutí ušního lalůčku (2 náušnice) 200,-
Nastřelení 2 náušnic (včetně náušnic) 500,-
Oznámení úrazu 200,-
Vystavení náhradního zdravotního/očkovacího průkazu 300,-
Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace
vystavení do 12 dnů dle zákona
200,-
Kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace
vystavení do 2 dnů
500,-