Lékařské posudky

 

Platnost posudků dle zákona č.258/2000 sb. Zotavovací akce dětí/letní tábory, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, apod./

S účinností 0d 1.11.2017 platí, že posudky pro účast dětí na škole v přírodě a zotavovacích akcích budou nově mít platnost 2 roky ode dne vydání./pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte/

Vzhledem k delšímu období platnosti posudku je nutné, aby rodiče informovali lékaře o případných změnách zdravotního stavu, léčby dítěte a dalších okolnostech.
 

Upozornění na nové postupy při vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti dítěte/letní tábory,lyžařské výcviky,plavecké výcviky,sportovní aktivity,způsobilost ke studiu,…../

Vážení pacienti a rodiče, dle nové platné legislativy.při vydávání posudků, potvrzení se zavádějí tato opatření:

Posudek o zdravotní způsobilosti na lyžařské výcvikové kurzy,letní tábory,plavecké výcviky,vyjádření způsobilosti ke studiu,řízení motorových vozidel.

Každý posudek smí být vydán jen na základě preventivní prohlídky, která není starší 3 měsíců,jinak ji dítě musí absolvovat. Na vydání rozhodnutí o zdravotní způsobilosti má lékař 10 denní zákonnou lhůtu. Každé vydání potvrzení musí být stvrzeno podpisem o převzetí zákonným zástupcem dítěte.Potvrzení je archivováno a má své evidenční číslo. Po převzetí posudku se rodiče mají právo odvolat do 10 dnů proti rozhodnutí.

 

 

Lékařský posudek pro způsobilost ke sportovním aktivitám:

Registrující lékař může potvrzovat pouze omezení či uvolnění z tělesné výchovy

Výkonnostní sport/potvrzení způsobilosti k jakémukoliv organizovanému sportu-organizované souteže,nebo se na ně připravuje,je registrováno v organizaci,která zajišťuje jeho přípravu pro soutěže/-je nutné klidové EKG vyšetření!!! To znamená, že je možné udělat u dětského lékaře výpis z dokumentace za úhradu a vyšetření pak u tělovýchovného lékaře/např. nemocnice Kolín: odd. tělovýchovného lékařství: MUDr Bulíčková Marie telefon: 321756496,bližší informace webové stránky nemocnice/ nebo si zajistit u dětského kardiologa na vlastní náklady EKG vyšetření a registrující lékař vydá posudek/

 

 

Vrcholoví sportovci a děti, které provozují zdravotně náročné sporty:/ragby,box,zápas,judo,karate,bojové sporty s plným kontaktem, motorismus, soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hod, dálkové plavání, triatlon,víceboj, turistické pochody v délce více než 50 km,potápění,paragliding, vysokohorské lezení,otužilecké plavání,námořní jachting,letectví,parašutismus/

musí mít vyšetření u tělovýchovného lékaře včetně zátěžového EKG!!!!!!!!!!!

 

Registrující lékař nesmí vydávat potvrzenípro vstupní prohlídky do zaměstnání,brigády, praktické výuce ve škole. Prohlídku zajistí organizací určený závodní lékař. Registrující lékař zajistí výpis z dokumentace

 

 

Posudek smí vystavit jen registrující lékař dítěte, ne zástup!!! Proto si vydání posudku zajistěte včas, s předstihem, týká se hlavně letních táborů

 

Potvrzení pro předškolní zařízení:

Lze potvrdit bez posudku pouze tehdy, neobsahuje-li i vyjádření např, k plavání, saunování, škole v přírodě