Zasílání pozvánek
na preventivní prohlídky, očkování SMS ZPRÁVOU

Vzhledem k tomu, že budeme dávat přednost posílání pozvánek sms zprávou, prosíme o sdělení platného čísla mobilního telefonu, na které pozvání bude zasíláno.

Možno poslat i na e-mailovou adresu: mudrmartinakralova@gmail.com

                                                                                          Děkujeme.

  Vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX S09

  PLUSOPTIX S09

  • určen především k použití u batolat a malých nespolupracujících dětí
  • konstrukce a funkce jsou podobné videokameře 
  • pomáhá při včasném odhalení tupozrakosti a refrakčních očních vad
  • obě oči jsou vyšetřeny najednou
  • neinvazivní vyšetření, oko není třeba rozkapávat
  • bezkontaktní - dítě sedí na klíně rodiče a je měřeno ze vzdálenosti 1m
  • měření trvá několik sekund, výsledek je spolehlivý, přesný díky přístroji se dokáží odhalit oční vady, které bez včasné léčby mohou mít trvalé následky 
  • po ukončení měření je vytištěn certifikát na základě výsledků je dítě v případě potřeby odesláno s tímto certifikátem na odborné oční pracoviště

 

 

                         

Více o  PLUSOPTIX S09, důvody k vyšetření

(převzato z: https://www.plusoptix.zrak.cz/)

Vy ho vidíte. Vidí správně ono Vás?
Vidění, neboli zrakové vnímání je výsledkem spolupráce celého zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových center včetně asociačních oblastí. Tato komplexní funkce se vyvíjí během prvních měsíců a let života dítěte. Pro normální vidění je důležitý adekvátní vývoj zraku obou očí. Pokud dítě nemůže z jakéhokoli důvodu oči správně používat, zrak se nevyvíjí správně a může se dokonce horšit. Systém vývoje vidění má svá kritická období a je z větší části dokončen ve 3 letech. Dále se upevňuje do 6 až 8 let. Později jej můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne. Včasné odhalení některé z příčin poruch vývoje vidění dává dítěti naději na správnou a hlavně účinnou léčbu vznikající tupozrakosti.

 

Co je to tupozrakost?
Tupozrakost (amblyopie) je zhoršení zrakové ostrosti oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady. Výskyt tupozrakosti v dětské populaci kolísá okolo 4%. Závažnost amblyopie je tím větší, čím dříve vznikne a čím déle trvá bez léčebného ovlivnění. Po ukončení vývoje zraku dítěte, což je dle aktuálních výzkumů osmý rok věku zdravého jedince, přestavuje tupozrakost trvalý, léčebně neovlivnitelný stav. Na základě aktuálních statistik má každé 12-té dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadu. Pokud zůstane neléčena, může pro dítě znamenat následky na celý život. Nezanedbejte prevenci a nechte své děti vyšetřit již od 6-ti měsíců screeningovým přístrojem Plusoptix. Vyšetření je zcela bezbolestné a nestresující, protože dítě sedí u Vás na klíně a měřeno ze vzdálenosti 1 metru. Vyšetření trvá pouze několik vteřin.
 

Tupozrakost vzniká u těchto dětských očních chorob:

Šilhání
Při šilhání, jedním nebo oběma očima dovnitř nebo ven, je obraz vnímaný šilhajícím okem v mozku aktivně utlumován a mozek vnímá pouze obraz oka druhého nešilhajícího, tj. fixujícího. Zrakové funkce šilhajícího oka se přestávají vyvíjet. Tím je narušena i spolupráce obou očí a dochází ke ztrátě hloubkového, prostorového vidění. V oku uchýleném je tedy zrakový vjem potlačován a zrak se u tohoto oka přestává vyvíjet.
 

Refrakční (dioptrická) vada
Tupozrakost se v tomto případě vyvine pokud jedno oko je více dalekozraké, krátkozraké či astigmatické než oko druhé. Obraz vnímaný okems refrakční vadou je neostrý nebo jinak změněný, proto je v mozku potlačen, aby nerušil dobrou informaci z lepšího oka.Dochází k poruše vývoje vidění tohoto oka. Při vysoké refrakční vadě obou očí může tupozrakost vzniknout oboustranně. Dioptrické vady lze u dětí korigovat nejčastěji brýlemi nebo kontaktními čočkami.
 

Zákaly v optických prostředí oka
Vlivem vrozených nebo získaných chorob se kalí jinak průhledná optická prostředí oka – rohovka, čočka a sklivec. Snížená nebo nulová stimulace takto postižených očí brzdí nebo úplně znemožní vývoj zrakových funkcí.

 

Diagnostika:
V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Dítě vidí zdravým okem normálně, běžně vjem tupozrakého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit oslabené prostorové, hloubkové vidění jinak. Diagnóza tupozrakosti rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky jejich dítěte, kdy je již pravděpodobnost na úspěšné vyléčení velmi malá. Proto byla vyvinuta a po deset let zlepšována metoda videoretinoskopie, která umožňuje provádět screening všech dětí a v populaci tak odhalit některé choroby vedoucí k tupozrakosti. Ve spojení s včasnou a účinnou léčbou lze vývoj tupozrakosti zastavit.