Hrazené očkování proti meningokoku u 14-15letých dětí


Invazivní meningokokové infekce

Doposud bylo očkování hrazeno u meningokoka skupiny B, pokud bylo očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku,

a skupiny A, C, W, Y, bylo-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Nově budou tato očkování hrazena: U meningokoka skupiny B - bude-li zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od čtrnácti let až po dovršení patnáctého roku věku.

U očkování proti meningokokovi skupin A, C, W, Y, bude-li očkování provedeno jednou dávkou od 1-2 roku věku nebo od 14 do 15 let věku.